CASE STUDY: Magazín GO! – jedinečný magazín pre zamestnancov spoločnosti ORLEN Unipetrol

21. 03. 2023

Interný magazín GO! je hlavným interným nástrojom pre komunikáciu v rámci rafinérskej a petrochemickej spoločnosti ORLEN Unipetrol, ktorá je súčasťou nadnárodnej skupiny PKN ORLEN. Vychádza desaťkrát ročne, a pravidelne tak slúži ako veľmi efektívny nástroj pre komunikáciu aktuálnych noviniek, úspechov i zmien v oblasti strategických zámerov, výrobných a obchodných aktivít a CSR projektov spoločnosti. Tento unikátny projekt bol okrem iného ocenený odbornou porotou v súťaži Zlatý středník 2022, kde získal 1. miesto v kategórii Interný tlačený časopis a noviny.

Magazín zamestnancom pravidelne poskytuje prehľadné informácie o aktuálnom dianí v spoločnosti, neoddeliteľnou súčasťou obsahu je aj lifestylová časť, ktorej cieľom je čitateľov pobaviť a vzdelávať pomocou nepracovných tém. Keďže je magazín GO! o ľuďoch a pre ľudí, nájdete v ňom aj rubriky o zaujímavých koníčkoch našich zamestnancov, Na ceste, v ktorej opisujú atraktívne turistické destinácie, ktoré navštívili alebo predstavenie najrôznejších pracovných tímov.

Časopis je súčasťou integrovanej firemnej komunikácie smerom k zamestnancom, ktorých cieľom je budovanie pozitívnej firemnej kultúry a zamestnaneckej lojality. Obsah časopisu vzniká primárne priamo v úseku firemnej komunikácie spoločnosti ORLEN Unipetrol a jeho tvorcovia dôsledne dbajú na rôznorodosť. Časopis pokrýva všetky kľúčové biznisové, populárno-náučné, organizačné aj voľnočasové témy.

Primárnym cieľom časopisu je informovať zamestnancov o strategických zámeroch spoločnosti a aktuálnom dianí v oblasti výroby, obchodu, investícií a sociálnej zodpovednosti. To v každom vydaní predstavuje približne 80 % obsahu. Vysoká miera informovanosti vedie k zamestnaneckej lojalite a zapojeniu zamestnancov do firemného diania. Jedným z hlavných cieľov je aj dlhodobé budovanie povesti transparentného a spoľahlivého zamestnávateľa. Vzhľadom na to, že do fungovania výrobných závodov v jednotlivých lokalitách pôsobnosti spoločnosti ORLEN Unipetrol sú často zapojené celé rodiny, sú práve lojalita a odovzdávanie pozitívnych vzorov a skúseností pre firemnú kultúru mimoriadne dôležité.

V čom je magazín GO! unikátny?

ORLEN Unipetrol sa v rámci svojho firemného časopisu snaží aplikovať najnovšie trendy v odbore, a posunúť tak formát interného časopisu na úroveň úspešných externých periodík tak, aby čitateľov skutočne oslovoval. V rámci intenzívnej spolupráce s agentúrou Business media CZ sa zameriava najmä na vizualizáciu čo najväčšieho počtu informácií, moderný a vzdušný dizajn, vytváranie zrozumiteľných infografov a hlavne zníženie dlhých textov na kratšie a čitateľsky zaujímavejšie celky. Zároveň ale stále ponúka množstvo odborných populárno-náučných textov aj pre náročnejšiu časť čitateľov. Cieľom spoločnosti je tvoriť moderný a zaujímavý produkt, ktorý rozbíja mnohokrát prílišnú skostnatenosť klasickej korporátnej firemnej komunikácie.

Cieľovú skupinu časopisu tvorí rôznorodé spektrum zamestnancov spoločnosti. Heterogénnosť cieľovej skupiny je daná najmä tým, že zahŕňa zamestnancov robotníckych aj TPP profesií, firmy s odlišnou históriou a firemnou kultúrou, z ktorých niektoré boli do spoločnosti integrované relatívne nedávno. Časopis je distribuovaný v rámci výrobných závodov a ďalších miest pôsobnosti spoločnosti na území ČR. Pre zamestnancov je na ich pracoviskách k dispozícii voľne dostupný na odber. V obmedzenom rozsahu je k dispozícii aj na recepciách, kde si ho môžu prečítať aj návštevníci z radov zákazníkov a partnerov. Časopis je okrem papierovej formy distribuovaný aj elektronicky prostredníctvom interných e-mailov a intranetu. Časopis je v elektronickej podobe pripravovaný a distribuovaný tiež v anglickom jazyku, a to kolegom zo zahraničných firiem ORLEN Unipetrol Nemecko a ORLEN Unipetrol Maďarsko.

Ako vyzerá tvorba magazínu?

Na začiatku prípravy každého vydania šéfredaktor magazínu osloví členov redakčnej rady zastupujúcej jednotlivé oddelenia/firmy so žiadosťou o aktuálne témy. Tie sú následne rozvrhnuté do edičného plánu spoločne s informáciou o osobách, ktoré sú zodpovedné za dodanie podkladov. Hotové texty, fotografie a brief s pokynmi ohľadom prípravy infografik sú odovzdané do agentúry grafikovi na kreatívne spracovanie. Náhľadové PDF je následne predložené ku komentárom redakčnej rade, ktorá má možnosť vzniesť pripomienky a poslať pokyny k úpravám. Po dvojstupňovej vnútornej kontrole a jazykovej korekcii sú podklady odovzdané do agentúry, kde prebieha predtlačová príprava a následne aj odovzdanie tlačiarni.

Ako firma ORLEN Unipetrol meria efektivitu svojho magazínu?

Efektivita fungovania časopisu je meraná prostredníctvom prieskumu spokojnosti zamestnancov, ktorý je v spoločnosti realizovaný približne raz za 3 roky. Preferencie v oblasti obsahu a formy časopisu sa skúmali aj písomnými otázkami v rámci projektu „Rok majstra“. Respondentmi tohto prieskumu boli členovia stredného manažmentu vo výrobe (majstri). Vykonané prieskumy preukázali záujem čitateľov o vizuálne spracovanie tém, súťaž o vedomosti s firemnými témami a lifestylovú časť obsahu. V tomto duchu redakčný tím obsah časopisu priebežne modifikuje.