CASE STUDY: Môj rozcestník − jediný zjednotený zdroj informácií pre pacientov s roztrúsenou sklerózou

10. 02. 2023

Môj rozcestník je unikátny súbor brožúr s ročným plánovačom, určený novodiagnostikovaným pacientom s roztrúsenou sklerózou. Jeho obsah vznikol v spolupráci s poprednými odborníkmi na túto problematiku. Pacientov krok za krokom sprevádza novou kapitolou ich života. V roku 2022 sa projekt zapojil do súťaže Zlatý středník, kde získal 1. miesto v kategórii Brožúra, katalóg a leták.

 

 

 

Rozcestník obsahuje celkom päť farebne aj tematicky odlíšených brožúr s autorskými ilustráciami. Brožúry sú voľne umiestnené v šanóne z praktickej vegánskej kože a je možné ich používať spolu aj samostatne. Obsahovo ponúka odpovede na prvé otázky pacienta s roztrúsenou sklerózou (RS), praktické tipy pre život s novou diagnózou a užitočné odkazy na overené a aktuálne zdroje. Hlavné sú potom modrá a okrová brožúra – starostlivosť o telo s ukážkami cvikov a starostlivosť o dušu s rozsiahlym priestorom na plánovanie aktivít, pozorovanie príznakov a zapisovanie ďalších postrehov.

 

Tento projekt vzišiel z diskusie zástupcov biotechnologickej spoločnosti Roche s pacientmi, zdravotnými sestrami, lekármi a odborníkmi zo špecializovaných RS centier. Existuje príliš veľa rôznych zdrojov s neprehľadnými, často neoverenými, zastaranými, protichodnými, alebo dokonca nepravdivými informáciami. Pacienti sa v takýchto materiáloch zle orientujú a uchyľujú sa k dezinformáciám, ktoré môžu komplikovať ich zdravotný stav a mariť prácu odborníkov. Rozcestník na jednom mieste zjednocuje základné overené informácie, poskytuje jednoduchý funkčný organizér pre každý deň s novou diagnózou a ponúka priestor na zakladanie dokumentov z vyšetrenia, kópie lekárskych správ, termíny ďalšieho vyšetrenia a pod.

 

Zjednotený zdroj informácií pre pacientov s roztrúsenou sklerózou doteraz neexistoval. 

Hoci je k dispozícii mnoho rôznych brožúr a informačných zdrojov, vzájomne sa prekrývajú alebo nepokrývajú celé spektrum potrebných informácií. Pacienti sú tak v prvom roku dezorientovaní alebo sú nútení hľadať informácie z neoverených, často neaktuálnych, či dokonca zavádzajúcich zdrojov. Rozcestník vďaka spolupráci s odborníkmi ponúka všetko na jednom mieste tak, aby pacientovi prvý rok s chorobou uľahčil vizuálne príťažlivou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou.

Projekt je dizajnovaný ako všeobecne edukačný, otvorený pre všetkých pacientov s RS (či ich blízkych), bez ohľadu na spôsob liečby, ktorý bol u nich zvolený. S materiálom aktívne pracujú partneri spoločnosti Roche – lekári, sestry, fyzioterapeuti, psychoterapeuti a pacientske organizácie. Brožúru môže pacient získať priamo z rúk odborníkov, ktorí sa podieľali na jej vzniku.

Spoločnosť Roche si pre realizáciu projektu vybrala digitálnu agentúru Bicepsdigital. Zadanie znelo jasne − vyrobiť šanón na nové aj už existujúce materiály pre pacientov s RS. Aby však mal výsledok ucelenú vizuálnu podobu, bolo potrebné nadizajnovať všetok obsah znova. Kreatívci z Bicepsdigital navrhli súbor brožúr s plánovačom Môj RozceStník (roztrúsenej skleróze sa občas tiež hovorí „ereska“) a dohovorili spoluprácu s papiernictvom Papelote, kde majú s tvorbou podobných produktov skúsenosti. Papelote projektu prepožičalo svoju zavedenú koncepciu plánovacích dosiek, všetko je navyše vyrobené lokálne a udržateľne – či už voľbou materiálu (papiera), alebo typom tlačovej farby. Všetky odborné texty boli zjednotené a doplnené o autorské ilustrácie. Pri dizajne bola venovaná pozornosť dostatočnému kontrastu, veľkosti písma, výrazným a kontrastným ilustráciám.

 

 

A výsledky?

Spätná väzba bola zbieraná od odborníkov, ktorí boli priamo v kontakte s pacientmi pracujúcimi s Rozcestníkom. Napr. pacienti psychoterapeutky Renáty Malinovej, autorky veľkej časti odborného obsahu, ocenili prehľadnosť a formu, obsah sa podľa nich dobre číta, je vhodne štruktúrovaný a inšpiratívny. Za rok sa v Českej republike diagnostikuje RS cca 1 000 pacientom, od mája 2021 bolo rozdaných z celkového nákladu 1 000 kusov už viac ako 600 výtlačkov. Rozpočet na grafickú prípravu, ilustrácie, sadzbu, copywriting a textové korektúry bol 8 440 eur, náklady na tlač a tlačovú prípravu boli zhruba 23 220 eur.