CASE STUDY: Zelená výzva

28. 02. 2023

Zamestnanci skupiny ČSOB a Českej sporiteľne sa v októbri 2021 zapojili do súťaže o zbieraní zelených kilometrov. Pri ceste do zamestnania volili takú dopravu, ktorá zaťažuje životné prostredie čo najmenej. Zelená výzva motivovala k zmene nielen zamestnancov týchto veľkých bánk, ale je inšpiráciou aj pre ďalšie veľké firmy, ktoré môžu situáciu zmeniť k lepšiemu. V súťaži Zlatý středník (bodkočiarka) 2022 projekt navyše získal prvé miesto v kategórii Interná komunikácia a employee engagement.

 

 

Udržateľnosť a riešenia, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, sú zásadné pre budúcnosť nás všetkých. K šetrnému prístupu k životnému prostrediu môže prispieť každý tým, že zmení svoje každodenné správanie. Nič však nemotivuje tak dobre ako súboj s konkurenciou. ČSOB preto vyzvala svojho najväčšieho konkurenta – Českú sporiteľňu na súťaž o zbieranie zelených kilometrov pri ceste do zamestnania. Išlo o prvé „klania“ medzi veľkými bankovými skupinami v Česku a inšpiráciou pre ostatných. Súťažou chcela ČSOB jednak motivovať zamestnancov k aktívnemu zapojeniu, jednak ukázať, že v oblasti ochrany klímy musíme všetci postupovať spoločne. Okrem samotného zapojenia do súťaže vyzvala spoločnosť svojich zamestnancov, aby zasielali svoje vlastné príbehy a fotografie, s ktorými následne pracovala v internej komunikácii.

 

Hlavnú cieľovú skupinu tvorili zamestnanci skupiny ČSOB. Práve oni stoja za všetkými spoločensky zodpovednými aktivitami banky a pomáhajú meniť Česko. Na komunikáciu Zelenej výzvy využila ČSOB všetky kanály internej komunikácie – zamestnaneckú aplikáciu Zapku, intranet, interné médiá, ale aj roll-upy v budovách a LCD obrazovky. Akciu odštartovalo video členov vedenia ČSOB, spoločnosť pravidelne po celý mesiac informovala o počte nazbieraných kilometrov, prinášala príbehy, fotky aj videá svojich kolegov z ciest do práce. Záverečné video s generálnymi riaditeľmi oboch bánk zdôraznilo hlavné oznámenie celého projektu: ak sa vieme každý deň správať udržateľnejšie a šetrnejšie k prírode, budú nakoniec víťazi všetci.

 

A výsledky?

Zelená výzva ukázala, že sa do podpory udržateľných aktivít môže zapojiť doslova každý – a to veľmi jednoducho. Zapojilo sa do nej viac ako 2 800 zamestnancov ČSOB aj Českej sporiteľne, spoločne nazbierali vyše 860 tisíc zelených kilometrov a ušetrili 97 ton CO2. ČSOB od svojich zamestnancov získala viac ako 320 osobných príbehov a motivovala tisíce z nich k tomu, aby volili zdravší a ekologickejší spôsob dopravy a premýšľali o tom, ako žiť šetrnejšie k životnému prostrediu.

 

Video prípadové štúdie nájdete tu.