PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE

Blahoželáme k vášmu rozhodnutiu prihlásiť svoje projekty do 21. ročníka súťaže Zlatý středník a podrobiť ich tak hodnoteniu, ktoré vám prinesie spätnú väzbu od profesionálov predstavujúcich český a slovenský PR a mediálny trh.

Registráciu vykonáte jednoducho v štyroch krokoch:

  1. Vyberte kategóriu, do ktorej projekt prihlasujete.
  2. Vyplňte údaje o projektu a přihlašovateli. POZOR! Doporučujeme si všechny vyplněné informace před odesláním přihlášky zkopírovat (ctrl+c, ctrl+v). kdyby došlo k výjimečným technickým potížím a přihláška se napoprvé neodeslala.
  3. Nahrajte náhľadové PDF prílohy, prípadne vložte odkaz na on-line materiály.
  4. Odsúhlaste podmienky súťaže a odošlite prihlášku.

Kópia vyplnenej prihlášky Vám automaticky príde do vašej e-mailovej schránky. Faktúru odošleme v najbližších dňoch, vyčkajte, prosím, na náš e-mail.

V rámci tlačených materiálov nezabudnite ideálne zároveň s prihláškou, ale najneskôr do uzávierky prihlášok 31. marca 2022, zaslať tri po sebe idúce vydania v troch výtlačkoch (časopisy a noviny) či tri výtlačky (brožúra, ročenka, katalóg, leták, výročná správa, kalendár). Fyzické výtlačky zasielajte poštou na adresu: PR Klub, z. s., Americká 579/17, 120 00 Praha 2.

Prihlášku môžete vyplniť aj ručne a poslať poštou na adresu organizátora súťaže. Stiahnuť si ju môžete vo formáte Word:


* Položky označené hviezdičkou sú povinné.

Časť 1 – Prihlasovaný projekt

Platobné podmienky:

Registračný poplatok za každú prihlášku do hlavnej kategórie sa rôzni podľa dátumu prihlásenia projektu.

  • 200 € bez DPH do 31. januára
  • 240 € bez DPH od 1. februára do 28. februára
  • 280 € bez DPH od 1. marca do 31. marca (posledný možný dátum pre zaslanie prihlášky je 31. marca, platí pre Česko aj Slovensko)

Cena obsahuje aj jeden voľný vstup na galavečer s vyhlásením víťazov.

Neziskové organizácie sa môžu prihlásiť do jednej hlavnej kategórie zadarmo, ak spracovateľom väčšiny projektu typu kampaň nie je externá agentúra alebo iný subjekt. Do ďalších hlavných kategórií sa dá registrovať iba za štandardný poplatok.

Uzávierka prihlášok je stanovená na 31. marca.

400 znakov zostáva
700 znakov zostáva
700 znakov zostáva
700 znakov zostáva
700 znakov zostáva
700 znakov zostáva
700 znakov zostáva
700 znakov zostáva

Odborový sektor

Platobné podmienky

  • Prihláška do odborovej kategórie je podmienená prihláškou do akejkoľvek hlavnej kategórie.
  • Registračný poplatok za každú prihlášku do odborovej kategórie je 79 € bez DPH bez ohľadu na dátum prihlásenia do súťaže.
  • Neziskové organizácie sa môžu prihlásiť do jednej odborovej kategórie>, t. j. 40 € bez DPH, ak spracovateľom väčšiny projektu typu kampaň nie je externá agentúra či iný subjekt. Ďalšie prihlášky podliehajú rovnakým pravidlám ako pre ostatných prihlasovateľov.

Časť 2 – Nahranie príloh

Prílohy nahrávajte, iba ak sú súčasťou prihlášky.

Časť 3 – Prihlasovateľ

Údaje vypĺňa

Dokončenie − Odoslanie prihlášky

Odoslaním záväznej prihlášky prihlasujete Vami vybraný projekt do súťaže Zlatý středník („súťaž“) organizovanej spolkom PR Klub, z. s., IČO: 26516535, so sídlom Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapísaným v spolku sp. zn.: L 11441 („organizátor súťaže“) a objednávate tak zhodnotenie tohto projektu odbornou porotou.

Odoslaním záväznej prihlášky beriete na vedomie, že organizátor súťaže bude spracovávať osobné údaje, ktoré ste mu na účely účasti v súťaži poskytli. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov usporiadateľom súťaže nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov.Podmienky súťaže Zlatý středník