Vyhlasovateľ

PR Klub, z. s.

Odborová organizácia PR Klub združuje profesionálov z odboru PR a súvisiacich oblastí. Pravidelne organizuje neformálne stretnutia, odborné semináre, podvečerné diskusie a webináre určené na profesijný rozvoj svojich členov i ďalších záujemcov o PR. Je vyhlasovateľom nielen súťaže Zlatý středník, ale aj profesijného ocenenia Hovorca roka.

 

PR Klub pôsobí na trhu už od roku 1998 a stále je otvorený novým členom. Bližšie informácie sú dostupné na: www.prklub.cz alebo na e-maile: reditelka@prklub.cz.

Čo ponúkame svojim členom?

Členstvo v PR Klube prináša množstvo finančných i nefinančných benefitov. Podrobné informácie nájdete tu

Naše projekty a akcie

Zlatý středník je profesijná súťaž hodnotiaca najlepšie komunikačné projekty a firemné médiá vznikajúce ako v Českej republike, tak na Slovensku. Odborná porota posudzuje prihlásené práce aj naprieč odborovými sektormi a porovnáva tie najzaujímavejšie osobnosti a PR agentúry roka. Zlatý středník je najväčšou odborovou súťažou v Českej republike.


PR Worky sú pravidelné poldenné vzdelávacie semináre. Prednáša na nich na vopred určené témy niekoľko odborníkov. Témy aj hostí sa snažíme vyberať podľa vývoja na trhu a aktuálnych trendov s cieľom priniesť hosťom nové poznatky aj inšpiráciu. Cena seminárov je vždy zvýhodnená pre členov PR Klubu.


PR netWorky sú pravidelné podvečerné stretnutia, vždy na jednu tému a s jedným či dvoma prednášajúcimi. Na základe konkrétnej témy potom nasleduje diskusia s prednášajúcim aj medzi hosťami. Účasť na nich je pre členov PR Klubu bezplatná, pre ostatných prihlásených je platená. Po ukončení formálnej časti večera nasleduje neformálny networking.

 

PR Webináre sprostredkovávajú prednášky a diskusie s významnými hosťami z odboru PR a komunikácie. Členovia klubu môžu čerpať informácie zadarmo a majú voľný prístup ku všetkým záznamom už uskutočnených webinárov.


PR neFormál predstavuje bezplatné pravidelné stretnutia členov PR Klubu s vopred stanoveným programom. Členovia PR Klubu majú možnosť bližšie sa zoznámiť s aktivitami PR Klubu, s plánovanými vzdelávacími seminármi a ich témami, a predovšetkým nadväzovať a udržiavať kontakty so svojimi kolegami z odboru.


Hovorca roka je odborové ocenenie hodnotiace prácu profesionálov v odbore z radov riaditeľov komunikácie a vonkajších vzťahov, PR manažérov, tlačových hovorcov a zároveň aj PR tímov, ktorí vykonávaním profesie priamo vytvárajú mediálny obraz firiem a inštitúcií. Prestížnu cenu každoročne získajú tí, ktorí podľa názoru odborných hodnotiteľov najviac prejavujú kvalitu svojej práce spojenú s etickými princípmi a štandardmi profesie a prispievajú k jej pozitívnemu vnímaniu širokou verejnosťou.